Monthly Archive: May 2024

0

Khổ tu

KHỔ TU Lê Tấn Tài Tu là quá trình chuyển hóa bản thân từ vô minh đến giác ngộ, tìm kiếm và khám phá con...

0

Những cơn mưa

NHỮNG CƠN MƯA Lê Tấn Tài Mùa mưa đến, từng giọt mưa rơi đều đặn suốt cả ngày và đêm. Một ngày mới lại bắt...