Trị ho đơn giản

LTrị Ho Đơn Giản ( Thử Thí Nghiệm – Mật Ong + Rượu + Chanh ).  Tôi bi Ho kéo dài cả tháng trời ! May...