Category: Sinh Hoạt Nội Bộ

0

Thông báo số 08 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                     THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB008 Ngày 10/6/2021   Thưa thầy cô Cùng các bạn Trong thông báo số 07 đã gởi đi ngày 10/01/2021....

0

Thông báo số 07 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                     THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB007 Ngày 10/01/2021 Thưa thầy cô Thưa các bạn – Diễn Đàn THTĐ – HĐ – NHH của chúng...

0

Thông báo số 06 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                   THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB006 Ngày 29/11/2020 Thân gởi các bạn trong Diễn Đàn      Ban Đại Diện một  lần nữa xin nhắc lại...

0

Thông báo số 04 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                                           THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB004 Ngày 5/9/2020 Thân gởi các bạn trong Diễn Đàn Thống nhất với đề nghị của anh Chiểu: tạm ngưng...