Bông giấy

Bông Giấy Lê Tấn Tài Cây bông giấy tên khoa học là Bougainvillea spectabilis đặt theo tên của Louis Antoine de Bougainville, một nhà thám...