Tản mạn về “Chuột”

Theo lịch Tầu và lịch ta, mỗi năm mang tên một con vật. Năm nay là năm Canh Tý, tức năm Con Chuột, xin gửi...