Mùa đông của anh

Tàn mùa đông, gợi nhớ những cuộc tình chia tay trong mùa đông…