Lễ tri ân và kỷ niệm 60 năm (1962-2022) thành lập trường THTĐ-HĐ-NHH

Cảm ơn K12 đã đứng ra tổ chức.