Nhớ Tết

NHỚ TẾT Lê Tấn Tài Trong bài thơ Quê Hương, Giang Nam viết: “Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua...