Bầu cử Mỹ, Popular Vote & Electoral Vote ?

Tác giả: Nguyễn- Chương Được nhiều quí bạn trên facebook hỏi làm cách nào mà tôi giải thích được rành rẽ một số chuyện, trước...