Vĩnh biệt thầy Vũ Ôn Đình

Vĩnh  biệt Thày Vũ Ôn  Đình Em chưa đủ duyên nên chẳng được học Thày Lòng đầy nuối tiếc vì Thày giảng quá hay Không giáo án,...