Nợ chỉ một miếng trứng chiên mà trả cả một đời

Nguyễn Cao Thái Tác giả tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện...