Chuyện bất ngờ cảm động…

Hiến máu cứu người 11 năm trước, chàng trai bất ngờ biết đó là vợ mới cưới Đi tìm người hiến máu cứu mình 11...