THTĐ DFW chào đón Liên Minh K4 đến Texas

Chiều thứ sáu 14 tháng 6 nhóm THTĐ ở vùng DFW đã chào đón Liên MInh đến Texas


Từ trái qua phải:
Nguyễn Trí K4, VoChieu K1, Cô Ngọc Dung, Liên Minh K4, Hồng Tâm K4 và vợ chồng Đào Quí Viên K7

Hôm nay cũng là ngày Sinh Nhật của Hông Tâm nên cả nhóm đã mời  2 cô K4 một bữa ăn “nhẹ” vì đã không beer bọt mà ai cũng ăn uống rất nhỏ nhẹ (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen !)

Chúc mừng Sinh Nhật Hồng Tâm và chúc mừng Liên Minh đến DFW cũng như thân chúc SM có những ngày vui vẻ và đầy ắp kỷ niệm trên  đất Cờ Hoa 

VoChieu K1

K1

You may also like...

Leave a Reply