Thủ Đức Xưa

 • Chợ Thủ Đức
  Chợ Thủ Đức
 • ThuDuc Xua 6
  Cầu Bình Lợi
 • ThuDuc Xua 12
  Trân Phương Viên
 • ThuDuc Xua 10
 • ThuDuc Xua 11
 • ThuDuc Xua 12
 • ThuDuc Xua 13
 • ThuDuc Xua 15
 • ThuDuc Xua 16
 • ThuDuc Xua 17
 • ThuDuc Xua 18
 • ThuDuc Xua 19
 • ThuDuc Xua 1
 • ThuDuc Xua 2
 • ThuDuc Xua 3
 • ThuDuc Xua 4
 • ThuDuc Xua 5
 • ThuDuc Xua 7
 • ThuDuc Xua 8
 • ThuDuc Xua 9
 • ThuDuc Xua 20
 • ThuDuc Xua 22
 • ThuDuc Xua 23
 • ThuDuc Xua 24
 • ThuDuc Xua 25
  Hồ tắm Ngọc Thủy
 • ThuDuc Xua 26
 • ThuDuc Xua 27
 • ThuDuc Xua 28
 • ThuDuc Xua 29
 • ThuDuc Xua 30
 • ThuDuc Xua 21
  Xa lộ Biên Hòa

Những hình ảnh thân thương của Thủ Đức xưa

    

Hồ tắm Ngọc Thủy

LND

K1

You may also like...

4 Responses

 1. Kim Hường says:

  Thủ Đức bao giờ cũng là nơi chốn quen thuộc thân thương mỗi khi có dịp trở về nơi đây…

 2. Phuong Lan says:

  Nhớ quá !

 3. Cứ nói về “hồi đó”, cứ nhớ về “hồi đó” là mình “gia huyền” rồi

 4. Phuong Lan says:

  “hồi đó” một gợi ý thú vị , mình sẽ viết về “hồi đó.Thanks Ngọc Anh

Leave a Reply