DĐ THTĐ chúc mừng sinh nhật Trần Ngọc Chiểu K1

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

1 Response

  1. VoChieu K1 says:

    Tuy không còn háo hức như ngày xưa nhưng vẫn rất cảm động khi nhận được lời chúc từ Thày Cô và bạn bè

Leave a Reply