THTĐ DFW chào đón Liên Minh K4 đến Texas

Chiều thứ sáu 14 tháng 6 nhóm THTĐ ở vùng DFW đã chào đón Liên MInh đến Texas Từ trái qua phải: Nguyễn Trí K4,...