Tản mạn về bài thơ Bạc Tần Hoài của thi sỹ Đỗ Mục

Đỗ Mục là một thi sỹ đời Đường vào thế kỷ thứ chín. Ông làm nhiều bài thơ trong đó có bài « Bạc Tần Hoài »...