Huyền Vũ – Vua tường thuật bóng đá

  ký giả Huyền Vũ đua xe đạp ở Tokyo năm 1958 PHAN THANH TÂM Vua Đá Nói Huyền Vũ (1915-2005) Nhà Báo Làm Đẹp...