Cuộc chiến Việt Nam: chuyên gia IBM làm gì tại Việt Nam?

Trong nhiều tài liệu liên quan đề tài chiến tranh Việt Nam, có một thông tin trước nay ít được đề cập. Đó là bộ...