Út Bạch Lan

ÚT BẠCH LAN     …”Dạ kính thưa ông bà cô bác, tụi con mồ côi cha, anh con bị mù, không biết làm gì...