Lạm phát 2023

Từ hai năm nay, thế giới phải đối mặt với tình trạng lạm phát khá quan trọng. Theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc...