Nguyễn Văn Chung, K4 THTĐ vừa mất

Kính gởi DĐ

Ngọc Anh vừa nhận được tin của chị Liên Minh thông báo việc
anh Nguyễn Văn Chung, cựu HS k4 THTĐ vừa mất.
Tang lễ cử hành tại Bình Dương. 8:30 sáng 05/3/2019 động quan và sẽ hỏa táng.
Nhóm bạn K4 và dai diện Diễn đàn sẽ đến chia buồn vào chiều 04/3.
Untitled22.jpg

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

Leave a Reply