Đọc Việt Nam Lịch Sử Trường Thi của thầy Võ Phá

Một hôm vào quán say sưa Nhìn trên kệ sách sử xưa mời chào « Quán » đây là trang nhà www.trunghocthuduc.com . « Say sưa » là say...