Những Người Khai Hoang

Miền Viễn Tây Hoa Kỳ trước năm 1895, được gọi là “Miền Tây hoang dã”, bởi vùng đất phía tây sông Mississipi còn rất hoang...