Hướng dẫn làm Proxy

Đối với các thành viên trong nước, nếu bị cản không vào thằng được, thì hãy vào trang proxy sau đây: https://www.free-proxy.com/     Xem hình dưới đây. Ở...