Tagged: thầy trò

4

Chuyện bây giờ mới kể

KỶ NIỆM VỚI THẦY LÊ SƠN TRUNG Người ta nói nhất quỉ nhì ma thứ ba mới đến học trò nhưng học trò này khác...

7

Tình thầy trò

Chủ nhật vừa rồi thầy Hiền dẫn tôi và một số chị đi về xứ bưởi Biên Hòa. Số là trước khi về dạy trường...