Tagged: Văn sáng tác

7

Nắng hạ có quay về

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 1 2 3 4 5. Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này...

16

Góc nhỏ bên rừng xưa đã khép

Tình cờ đọc được bài viết của anh Ngô định Châu K2 THTĐ, viết ngày 4-11-2015 Rất xúc động trước tình cảm dạt dào đối...