TIẾNG CHUÔNG KHUYA

TIẾNG CHUÔNG KHUYA
ngàn cánh hoa vô sắc mĩm cười
ta đứng dậy mang cõi trời vọng niệm
em bồ tát với tấm lòng mầu nhiệm
xin cùng ta nâng một tiếng chuông khuya

âm thanh lướt trên lá vàng ẩm ướt
vào suối nguồn nghe trời đất nương thân
lời kinh sớm để vô sanh có mặt
luân hồi trôi hay tiền kiếp vô tình

theo cánh ngã buông tình trôi theo mộng
bụi thời gian theo năm tháng qua nhanh
theo ánh chớp nương cánh diều gió lộng
thuyền đang trôi hay con nước xuôi dòng

trang pháp mở gió bay lời chân ngữ
còn lại lòng vang một tiếng kinh xưa
chuông đã lặng ngủ say dòng nguyên thủy
âm thanh trôi rung nhẹ giọt vô thường
LanPhi

You may also like...

Leave a Reply