TÓC THU

TÓC THU
thương sáu câu vọng cổ
theo gió buồn bay xa
tóc thu mùa năm cũ
thương tình mình xứ xa
mưa lên tình mèm ướt
gió lặng lờ đi qua
nắng dầy bậc thềm rêu
thơ trong suốt bao chiều
mực nghiêng mòn mọt giấy
dìu dịu hương ….mùa yêu
LanPhi

TÓC THU
THƠ SÁNG TÁC

You may also like...

Leave a Reply