Author: LanPhiVo K5

0

TIẾNG CHUÔNG KHUYA

TIẾNG CHUÔNG KHUYA ngàn cánh hoa vô sắc mĩm cười ta đứng dậy mang cõi trời vọng niệm em bồ tát với tấm lòng mầu...

0

TÓC THU

TÓC THU thương sáu câu vọng cổ theo gió buồn bay xa tóc thu mùa năm cũ thương tình mình xứ xa mưa lên tình...