Author: LanPhiVo K5

3

LÀM NGƯỜI CON THỦ ĐỨC

LÀM NGƯỜI CON THỦ ĐỨC sáng thức dậy…nhìn qua gương tấm tắc thì ra !…ta thành người của xưa rồi rồi thắc mắc …Thủ đức...

0

TIẾNG CHUÔNG KHUYA

TIẾNG CHUÔNG KHUYA ngàn cánh hoa vô sắc mĩm cười ta đứng dậy mang cõi trời vọng niệm em bồ tát với tấm lòng mầu...

0

TÓC THU

TÓC THU thương sáu câu vọng cổ theo gió buồn bay xa tóc thu mùa năm cũ thương tình mình xứ xa mưa lên tình...

2

Cõi Của Nhớ Quên

CÕI CỦA NHỚ QUÊN khi ta về màu tóc em đã cũ rêu mái nhà cũng phai một chiều mưa từng giọt rớt vào trái...