Author: LanPhiVo K5

0

TÓC THU

TÓC THU thương sáu câu vọng cổ theo gió buồn bay xa tóc thu mùa năm cũ thương tình mình xứ xa mưa lên tình...

2

Cõi Của Nhớ Quên

CÕI CỦA NHỚ QUÊN khi ta về màu tóc em đã cũ rêu mái nhà cũng phai một chiều mưa từng giọt rớt vào trái...