VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC LÀ MỘT !

 ( Nguyễn Thái Hà) Mới đây T.S Mai Thanh Hải sưu tầm và gửi tôi bài” Chấm dứt cuộc tranh luận dai dẳng giữa phái...