Lần đầu họp mặt Cựu Học Sinh Trung Học Thủ Đức – Hoàng Đạo – Nguyễn Hữu Huân

Ngọc Anh thân chuyển “phóng sự” của Bích Nga K9 nhân ngày Thầy Đăng về nước hội ngộ với các học trò năm 2013 ************...