Monthly Archive: February 2020

2

Ảnh Đẹp

(Nhiếp Ảnh: Vũ Công Hiển) A 96-Year Old Fisherman Hình chụp ông già 96 tuổi thắng huy chương vàng của PSA (Photographic Society of America)....

0

Hải Đường Dương Quý Phi

« Hải đường thụy vị túc đa » là câu mà vua Đường Minh Hoàng, thời nhà Đường, đã nói với nàng Dương Quý Phi. Nàng Dương ...