HUY HIỆU TRƯỜNG THTĐ – HĐ – NHH

HUY HIỆU TRƯỜNG THTĐ – HĐ – NHH 1/ Trung Học Thủ Đức Năm 1962:  Trường Trung Học Thủ Đức mới thành lập, toàn Trường...