Sơ lược về nguồn gốc một số địa danh miền Nam

Sơ lược về nguồn gốc một số địa danh miền Nam Hồ Đình Vũ.SS Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, đã...