Sinh hoạt của Saigon trước 1975

    Phim dài 11 phút 43 giây, giúp người xa quê hương nhớ lại những giây phút bình yên của Sài Gòn một thời...