Author: Huynh Minh Quang

Quê hương & Nỗi nhớ ( xuống phần nội dung bài nó o hiện chữ ra ???) 5

Quê hương & Nỗi nhớ ( xuống phần nội dung bài nó o hiện chữ ra ???)

Cách dễ nhất là em copy & paste, cả chữ lẫn hình !! thử đi Quang Bảo Long March 10 at 1:26 AM trầy trật...