Nhiệm vụ bất khả thi của Thiên Lôi*

Có chuyện như vầy:
Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi xuống trần thế và dặn dò hễ thấy ai quậy thì búa cho mỗi người một búa. Sau 30 giây Thiên Lôi quay về bẩm Ngọc Hoàng
Thiên Lôi: – Thưa, thần xuống trần gian búa cho mấy bà uống nước chanh mỗi người một búa rồi
Ngọc Hoàng: – Tại sao ngươi làm vậy
Thiên Lôi: – Vì mấy ông nhậu không có quậy, chỉ có mấy bà uống nước chanh quậy loong coong nên …EM búa
Ngọc Hoàng …
* Tựa do Ngọc Anh đặt

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

3 Responses

  1. Hú hồn cho mấy chú và cô quậy hồ! Thường thì mấy chú và cô phu hồ làm vào ngày nắng ráo không mưa, bảo, sấm sét. Nếu không thì đã bị gã Thiên Lôi vô tình giáng búa ngã liệt địa hết vì “quậy” rùi.

Leave a Reply