Những cơn mưa

NHỮNG CƠN MƯA Lê Tấn Tài Mùa mưa đến, từng giọt mưa rơi đều đặn suốt cả ngày và đêm. Một ngày mới lại bắt...