Thịt làm từ tế bào động vật

Nhân viên của công ty Just nấu thử thịt gà làm từ tế bào. (Hình: Just) SAN FRANCISCO, California (NV) – Thịt được chế biến từ...