THTĐ – Họp mặt Truyền thống 11/12/2017

THTĐ – Họp mặt Truyền thống 11/12/2017 và Kỷ niệm 55 thành lập trường 1962-2017

tại nhà hàng Con Nai vàng ngơ ngác – Thủ Đức

Huynh Minh Quang

K9

You may also like...

2 Responses

  1. mỗi năm gặp mặt 1 lần để xem thử ai còn ai đã bỏ cuộc chơi

Leave a Reply