Images

1

Thày Đăng

Thấy của tôi, ông Giáo hiền, hiền lắm Tình thương yêu luôn sẵn tặng cho trò Đưa qua sông tận tụy những chuyến đò Ơn dạy dỗ, học trò luôn sâu khắc...