Tagged: Tran Ngoc Anh

2

Bao nhiêu

Mời DĐ xem hướng dẫn trước khi xem SlideShow. Đa tạ   [embeddoc url=”https://www.trunghocthuduc.com/wp-content/uploads/2019/02/BaoNhieu-3.pptx” height=”70%” download=”all” viewer=”microsoft”]

0

Vài cảm nghĩ

Test xem editor làm được gì Hôm qua thì chả mấy, nhưng hôm nay thì đủ cả 🙂