Bao nhiêu

Mời DĐ xem hướng dẫn trước khi xem SlideShow. Đa tạ

 

[embeddoc url=”https://www.trunghocthuduc.com/wp-content/uploads/2019/02/BaoNhieu-3.pptx” height=”70%” download=”all” viewer=”microsoft”]

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

2 Responses

  1. VoChieu says:

    Cái này phải click nó mới qua trang mới thì phải ?

  2. Muốn chạy tự động phải mở qua trang khác, em edited lại phần đã post rồi ah.

Leave a Reply