Ngày xưa ơi

Những bài hát, những hình ảnh đưa chúng ta về tuổi thơ hiền hòa của mình. Tặng các bạn tôi

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

1 Response

  1. LND says:

    Ai ngờ trẻ như NA mà lại thích sưu tầm các lão ông lão bà này !!

Leave a Reply