Thông báo số 06 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                   THÔNG BÁO

Ban Đại Diện/TB006

Ngày 29/11/2020

Thân gởi các bạn trong Diễn Đàn

     Ban Đại Diện một  lần nữa xin nhắc lại qui định của DĐ về việc post bài lên Diễn Đàn 2

Diễn Đàn 2 là nơi mọi người đăng bài và chuyển bài trong đó có đề tài về chính trị chứ không phải là NƠI PHẢN BÁC, CÔNG KÍCH LẪN NHAU.  Anh/chị cứ gửi bài tán thành đề  tài X, anh/chị khác cũng thoải mái gửi bài không tán thành để tài X, NHƯNG TUYỆT ĐỐI không trực tiếp mỉa mai công kích nhau bằng những từ khó nghe. Nếu mọi người giữ được nguyên tắc này, thì DĐ 2 sẽ rất sôi động mà khoan hòa.

BĐD sẽ không chế tài các bài viết dùng từ kém tao nhã. Tuy nhiên các thành viên khác trong DĐ sẽ đánh giá không hay về anh/chị như đã từng.

Chúng tôi hoan nghênh mọi đóng góp của các thành viên cho DĐ THTĐ trên tinh thần xây dựng DĐ ngày càng phát triển.

              Ngày 28/11/2020 Ban Đại Diện

–      Ngô Định Châu

–      Trần Ngọc Anh

You may also like...

Leave a Reply