Họp mặt Tân Niên Houston

Năm nay Houston đón tân niên trễ, tuy thế vẫn chỉ có Thày Cô Hồ Vạn Chung + Lan Hương, Cô Kỳ Diệu và Cô Ngọc Dung!

Thày Giới và Thày Đình vì di chuyển không tiện nên không đến được! Nhẩm lại bài Ông đồ của Vũ Đình Liên mà luống ngậm ngùi !

Năm nay Houston họp
Đã thiếu bóng hai Thày
Rồi năm ba năm nữa
Hỏi sẽ còn những ai ?

Vài lời viết vội trên đường vê !! (Còn tiếp)

 

 

 


     
    

VoChieu K1

K1

You may also like...

2 Responses

 1. Kim Hường says:

  Chỉ thiếu có hai Thầy, còn lại hầu như đầy đủ hết quý vị họp mặt những lần trước, đặc biệt lần này có cháu ngoại huynh Chương tham gia nữa kìa huynh Chiểu hi hi!

 2. Tri Nguyen says:

  Thiếu 2 thầy và 2 chị Kiên, Biên của K2

Leave a Reply