Cột Mốc 10 Ngàn Views

Kính thưa Diễn Đàn

Sau gần 3 tháng khởi đầu, chúng tôi xin thông báo đến DĐ một tin vui nho nhỏ.

Website TrungHocThuDuc.com của chúng ta đã đạt được  thành tích : 10,000 views  lúc 11:19 PM ngày 10 tháng 5 năm 2019 !

Nói một cách khác,  mỗi tháng đã có hơn 3,333 views hay  111 views mỗi ngày ! Đem so sánh với những website  hơn trăm ngàn, thậm chí hơn triệu views thì website của chúng ta chỉ được coi như   đom đóm  so với ánh sáng của đèn điện.  Nhưng chúng tôi chợt nhớ đến một câu ngạn ngứ: Tất cả những cuộc hành trình vạn dặm đều  bắt đầu bằng một bước chân ngắn !  thì 10 ngàn views của chúng ta cũng không ngắn lắm đâu quý vị ạ !

Với sự giúp đỡ của quí vị, với sự đồng lòng của chúng ta thì trăm ngàn views hay triệu views cũng chỉ là một con số, một cột mốc, một miles stone mà chúng ta sẽ tiến tới trong tương lai.

Một lần nữa, Ban Điều Hành  cùng những cộng tác viên của website TrungHocThuDuc.com  xin gởi lời cám ơn đến tất cả quý vị đã âm thầm đóng góp bằng cách viếng thăm cũng như chia xẻ bài vở để chúng ta có được thành quả này

Trân trọng

BĐH website TrungHocThuDuc.com

You may also like...

Leave a Reply