Ly Rượu Mừng

LY RƯỢU MỪNG 
Nhạc và lời :Phạn Đình Chương
Hợp ca :Thầy Giới và Gia Đình

 

 

 

You may also like...

2 Responses

  1. VoChieu K1 says:

    Chúc Thày luôn mạnh khoẻ để chúng em có dịp kính chúc ly rượu mừng

  2. Nhiều học trò mừng Thầy khỏe mạnh. Nhất định Thầy sẽ luôn được khỏe mạnh.

Leave a Reply