You may also like...

2 Responses

  1. VoChieu K1 says:

    Chúc Thày luôn mạnh khoẻ để chúng em có dịp kính chúc ly rượu mừng

  2. Nhiều học trò mừng Thầy khỏe mạnh. Nhất định Thầy sẽ luôn được khỏe mạnh.

Leave a Reply