Niệm Khúc Cuối – Cô Ngô Ngọc Khanh

Nhân dịp Sinh Nhât Thày Bào Cô Khanh, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Niêm Khúc Cuối của Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của Cô Khanh

Niệm khúc cuối

Nhạc và Lời: Ngô Thụy Miên

Trình Bày: Ngô Ngọc Khanh

 

VoChieu K1

K1

You may also like...

Leave a Reply